?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

2013:

... ל-3%, הייתה החלטה הכרחית וחשובה. הגדלת הגירעון תאפשר לצמצם משמעותית את הגזירות והקיצוצים הכואבים בתקציב 2013 ואת המשך ביצוע הרפורמות החברתיות שהממשלה החלה בהן בנושא ריכוזיות, קשרי הון-שלטון, מסים, מצוקת ...
לקראת הבחירות הקרובות, טל מנדלבאום מהרהרת במצב הפוליטיקה הנוכחית ובעקרונות המיושנים שמנהלים אותה מאת: טל מנדלבאום לפני הרבה שנים, הרבה לפני שהוקמה תנועת הערבות, הייתי בתקופה של לימודים והתנסות. ...
  יום הבחירות הגיע, ואנו נדרשים לקבוע את עתיד החברה שלנו לשנים הקרובות. מהו העיקרון חוצה המפלגות שחשוב שנכיר בו, והאים לשים פתק בקלפי זה מספיק? מאת: רן ד. קופילר איזו תחושה נהדרת זה לטוס ...