?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

Country Risk:

... החברתיות והביטחוניות הספציפיים של כל מדינה ומדינה, או במילים אחרות ב- Country Risk. אי אפשר להוציא את ישראל מהמזרח התיכון אפשר היה להוציא את ישראל מרשימת המדינות המתפתחות, אבל עוד לא המציאו את האשליה ...
... וחוזי CDS, המעניקים ביטוח לאג"ח של ממשלת ישראל ל-5 שנים, שזינקו בכ-22%. כתבנו על זה במאמר נפרד שובו של ה- Country Risk. עליית הדולר, שחצה את רף ה-4 ₪ לדולר, גם היא משקפת את החשש מהסלמה ביטחונית. הדולר ...