?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

תוכנית להעצמת העולה החדש בדרכו לקליטה נכונה בחברה הישראלית

תוכנית להעצמת העולה החדש בדרכו לקליטה נכונה בחברה הישראלית

התוכנית מספקת עולם עשיר של תוכן ישראלי מרתק בתחומי התרבות והחברה. לצד הקניית הידע החיוני הנותן לעולים מענה לשאלות המטרידות אותם ומלווה אותם בתקופת ההסתגלות.  

לפרטים
תנועת הערבות לאיחוד העם

תנועת הערבות לאיחוד העם

"תנועת הערבות לאיחוד העם" היא תנועה חינוכית-חברתית, א-פוליטית, שהציבה לה למטרה להעלות את ערך הערבות ההדדית למרכז השיח הציבורי בחברה הישראלית. אנו סוברים כי רק בדרך זו נצליח להתמודד עם האתגרים המורכבים בפניהם אנו ניצבים כחברה

אודות התנועה
תוכנית העשרה לשיפור מיומנויות חברתיות ותקשורת בין-אישית בקרב אסירים

תוכנית העשרה לשיפור מיומנויות חברתיות ותקשורת בין-אישית בקרב אסירים

עולמות התוכן והכלים הנרכשים בתוכנית ממשיכים ללוות את האסירים מעבר לתקופת שהותם בכלא, ומשפיעים לטובה על סיכויי השתלבותם בחברה הישראלית.

לפרטים
התמודדות עם בעיית הבדידות בגיל השלישי

התמודדות עם בעיית הבדידות בגיל השלישי

תקופת הקורונה הציפה אל מול עינינו עד כמה בעיית הקשישים הגלמודים חריפה, מהווה הפסד חברתי קשה ומצריכה פתרון חברתי עמוק ומיידי.

לפרטים
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

ראשי

Арвут - взаимное поручительство

Кто мы?

Выходцы из разных стран мира, уроженцы Израиля и репатрианты, светские и религиозные, студенты и профессора, обладатели состояний и те, кто с трудом сводит концы с концами.

Цель

Наша цель – консолидация всего израильского общества на основе принципа взаимного поручительства.

Принцип взаимного поручительства – это осознание того, что благополучие каждого из нас и благополучие общества в целом – это одно и то же.

Почему сейчас

В среде специалистов, факт обострения мирового глобального кризиса, уже не вызывает сомнений. Существует достаточно доказательств того, что термин «глобализация» означает намного больше, чем простое взаимодействие фондовых рынков мира.

Мы «глобальные» не только в области финансов, но и в социальном, а также в эмоциональном смысле. Наши чувства влияют друг на друга настолько сильно, что способны вызывать вереницу социальных взрывов в разных странах, переходя из одной горячей точки в другую через мировые социальные сети.

В течение считанных месяцев «эпидемия» социальных протестов «эффектом домино» затронула: Египет, Сирию, Ливию, Испанию, Великобританию, Чили, Грецию, и наконец, Израиль. Список стран, в которых беспорядки уже вспыхнули или грозят вспыхнуть, постоянно пополняется.

В Израиле в демонстрации, которая состоялась 6 августа 2011 года, приняли участие порядка трехсот тысяч человек – примерно один из 22 израильтян. Если бы один из 22 американцев участвовал в демонстрации, это составило бы примерно 14 миллионов человек.

Новая реальность

В нынешнем, 2012 году, мир стоит на пороге драматических событий.

Новый виток мирового экономического кризиса приближается, а вместе с ним надвигается множество других проблем поистине глобального масштаба.

Триллионы долларов, впрыснутые в мировую экономику, чтобы ослабить кризис, не помогли. Европа испытывает огромные трудности, экономика Америки трещит по швам. Безработица взлетела до небес, массы выходят на улицы, и волны протестов захлестывают мир.

Мы не в состоянии охватить глубину стоящих перед нами проблем. Лучшие специалисты мира признают свое бессилие. Вместе с этим, мы все больше осознаем, насколько тесные связи существуют между людьми не только внутри отдельной страны, но и во всем мире. Перед нами открылась абсолютная новая реальность.

Ее название – глобальный интегральный мир.

В чём корень проблемы

Уже многие сознают, что корень всех этих проблем – в разобщенности между нами, в расколе, в отчужденности и равнодушии друг к другу.

При существующих взаимоотношениях в обществе – справедливость для одного человека всегда приводит к несправедливости для другого. Без ощущения, что мы все – одна семья, любое социальное решение обречено на провал.

Нам необходимо научиться учитывать интересы всего общества. Мы нуждаемся в новом социальном мышлении.

Новое мышление

Новое социальное мышление должно способствовать появлению справедливого общества.

Новое социальное мышление должно гарантировать справедливое отношение общества к каждому без исключения.

Тогда люди будут заинтересованы вкладывать усилия в общее развитие.

Тогда общество будет заинтересовано в развитии потенциала каждого человека, поскольку это увеличивает потенциал всего общества.

Решение

Принцип взаимного поручительства – это осознание того, что благополучие каждого из нас и благополучие общества в целом – это одно и то же, как в радости, так и в горе.

Взаимное поручительство – путь к новому социальному мышлению.