?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

משחקי פלטפורמה

משחק חיבור: כדור המשימות

IMG 0127 new

משחק פלטפורמה, ניתן להתאימו למטרות שונות.

קהל היעד: קבוצה.

דוגמה ראשונה – משחק חברתי

מטרת המשחק: כל משתתף יתרום עצה לכלל המשתתפים, ויחד ימצאו דרכים למימושה.

מהלך המשחק: כל משתתף כותב על פתק את העצה הכי טובה שהוא יכול לתת.

יוצרים חתך בכדור ספוג ומכניסים לתוכו את הפתקים המקופלים.

המשתתפים עומדים במעגל ומתחילים לשחק מסירות עם מוזיקה ברקע.

כשהמוזיקה נפסקת, המשתתף שהכדור נמצא בידיו מוציא פתק, מקריא את העצה ומציע דרך לממש אותה בחייו.

כך המשתתפים ממשיכים, עד למיצוי המשחק.

ניתן לכוון את העצות לנושא מסוים, לדוגמה: עצות לחיים מאושרים.

 

דוגמה שנייה - משחק לימודי

מטרת המשחק: חזרה על נושאים שנלמדו.

מהלך המשחק: כותבים על פתקים נושאים שונים, נושא אחד על כל פתק, ומקפלים את הפתקים.

יוצרים חתך בכדור ספוג ומכניסים לתוכו את הפתקים המקופלים.

המשתתפים עומדים במעגל ומתחילים לשחק מסירות.

המשתתף השלישי שהכדור מגיע אליו מוציא פתק, מקריא בקול את הנושא שכתוב עליו, ושואל שאלה בנושא.

המנחה, אשר עומד בצד, אינו מפריע למהלך המשחק וכותב את השאלות על דף.

כך המשתתפים ממשיכים במשך 5 דקות ומנסים להגיע למספר השאלות הרב ביותר.

לאחר מכן המשתתפים מניחים את הכדור בצד ויושבים במעגל.

המשתתפים מקבלים את דף השאלות, ועליהם לענות על השאלות יחד.

אפשרות נוספת היא, להגדיר מראש דמות מפורסמת, בעיה עולמית וכדומה.

לאחר מכן, המשתתפים כותבים על פתקים עובדות על הדמות או סימפטומים של הבעיה.

המשתתפים מוסרים זה לזה כדור.

כאשר כל משתתף בתורו מקבל את הכדור, מוציא פתק וקורא אותו.

לאחר שהוקראו 5 פתקים, יש למשתתפים אפשרות להחליט לעצור ולדון באיזו דמות מדובר או מהי הבעיה העולמית.

כאשר המשתתפים מגיעים להסכמה כללית, אומרים בקול אחד את שם הדמות/הבעיה.

לאחר מכן, ניתן לדון בעובדות שעשו את הדמות הזו למפורסמת, או מהם הפתרונות האפשריים לבעיה העולמית.

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך