?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

משחקי פלטפורמה

משחק חיבור: כתוב לי על המצח

1

משחק פלטפורמה, ניתן להתאימו למטרות שונות.

קהל היעד: קבוצה.

דוגמה ראשונה - משחק חברתי

מטרת המשחק: היכרות, שיתוף פעולה ויצירת אווירה חיובית.

מהלך המשחק: המשתתפים יושבים במעגל.

המנחה מדביק לכל משתתף מדבקה על המצח.

על המדבקה כתוב שם של אחד מהנוכחים בחדר.

על כל משתתף לגלות את השם של האדם שכתוב על מצחו באמצעות שאלות שישאל את כל המשתתפים, לדוגמה: זה בן או בת? יש לה שיער חום? יש לו משקפיים?.

דוגמה שנייה - משחק לימודי

מטרת המשחק: חזרה על החומר הנלמד בצורה חווייתית.

מהלך המשחק: המשתתפים יושבים במעגל.

המנחה מדביק לכל משתתף מדבקה על המצח.

על המדבקה כתובה הגדרה של נושא הנלמד בכיתה.

על כל משתתף לגלות את הנושא שכתוב על מצחו באמצעות שאלות שישאל את כל המשתתפים, לדוגמה: האם זה קשור לתנועה הציונית? האם זה אירוע שהתרחש במאה ה-21?

המשתתפים לא מגלים ישירות מה כתוב על המדבקה.

אין להעמיד אדם במצב שאינו מכיר את הדמות, כך שלא יוכל לגלות מה כתוב על המדבקה שעל מצחו.

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך