?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

משחקי דיון

משחק חיבור: להתחבר ללב החבר

3

קהל היעד: קבוצה

מטרת המשחק: להיכנס לנעליו של האחר ולפתח קרבה.

מהלך המשחק: המשתתפים יושבים במעגל.

המנחה מבקש לענות על שאלה, לדוגמה: מה הדבר החשוב ביותר בחיים? או איזו סביבה הכי טובה להתפתחות האישית שלי?

כל משתתף נדרש לענות בשם המשתתף שיושב לצידו.

בקבוצות מגובשות ניתן לפתוח כך דיון.

ניתן להשתמש בשידרוג של המשחק לפתיחת מפגש או סיכומו באופן הבא:

המשתתפים יושבים במעגל.

חשוב כי המנחה ידגיש שמטרת המשחק היא "להרגיש" את האחר ולרדת לעומק דבריו.

כל משתתף מסכם את ציפיותיו לקראת המפגש או את סיכום המפגש מבחינתו במילה אחת.

את המילה הוא אומר בלחש למשתתף שמימינו.

לאחר שכולם אמרו את המילה שלהם למשתתף שמימינם, עורכים סבב בו כל אחד "מפרש" את המילה שנאמרה לו.

לדוגמה: משה סיכם את ציפיותיו במילה "התרגשות" ולחש אותה לשמעון. שמעון אומר במהלך הסבב כי "משה בחר במילה התרגשות ואני חושב שמשה התכוון כי הוא מתרגש מאוד לקראת המפגש ומצפה להרגיש משהו חדש שמעולם לא הרגיש קודם.

ניתן להגביל את המשתתפים כך שלא ישתמשו במילה שנאמרה להם ומתוך התיאור שלהם יתר המשתתפים יצטרכו לנחש את המילה.

"שיתוף פעולה הוא אחד הדברים החשובים ביותר והפחות מפותחים מכל מיומנויות האדם. רוב הקונפליקטים ברמת הפרט, הקבוצה והחברה מתרחשים כאשר לאנשים אין רצון או כישורים של אכפתיות ושיתוף פעולה. רוב הבעיות שאנו נתקלים במשפחות שלנו, בקשרים האישיים שלנו, במשחקים, בבתי הספר, בעבודה, בקהילות ובעולם - קשורים לחוסר אכפתיות וכבוד אמיתי, וחוסר שיתוף פעולה".

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך