?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

משחקי דיון

משחק חיבור: פירמידה

IMG 0040 new

קהל היעד: קבוצה.

מטרת המשחק: להבהיר את היתרונות שבשיתוף פעולה, לפתח יכולת להישמע לעצות המשתתפים ולפעול יחד למען מטרה משותפת.

מהלך המשחק: מכסים את עיניו של אחד מהמשתתפים באמצעות מטפחת אטומה, כך שלא יראה דבר.

כעת עליו לבנות פירמידה מכוסות חד-פעמיים, שבבסיסה עשר כוסות ובראשה כוס אחת בלבד.

משתתף נוסף מדריך ומכוון את המשתתף שבונה את הפירמידה, מבלי לגעת בו או בכוסות לכל אורך המשחק.

אם מעוניינים שכל המשתתפים יתחלקו לזוגות ויבצעו את המשימה בו-זמנית, יש להיערך עם כמות מספקת של כוסות, מטפחות ובקבוקים ריקים.

ניתן לשחק את המשחק בדרך נוספת: מכינים כוסות מלאות במים.

המשתתף שעיניו מכוסות צריך לשפוך את כוסות המים לבקבוק ריק.   

יש להיערך עם כמות מספקת של כוסות, מטפחות ובקבוקים ריקים כמספר המשתתפים.

מומלץ לקיים דיון לאחר המשחק על הצורך בשיתוף פעולה ומה הרגישו שני המשתתפים.

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך