?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

משחקי גיבוש

משחק חיבור: מקושרים

IMG 9356 new

קהל היעד: קבוצה מעל 5 משתתפים.

מטרת המשחק: היכרות, שיתוף פעולה ויצירת אווירה שמחה.

מהלך המשחק: המשתתפים עומדים במעגל.

המשתתף הראשון מחזיק כדור צמר וקושר את קצה החוט ליד שלו.

הוא אומר את שמו ואת הדבר שהוא הכי אוהב בעולם, וזורק את הכדור למשתתף אחר.

גם המשתתף השני אומר את שמו ואת הדבר שהוא הכי אוהב בעולם, קושר את המשך החוט לידו ומוסר את הכדור הלאה.

לאחר שכל אחד מהמשתתפים קיבל את כדור הצמר, אמר את דבריו ונקשר בחוט הצמר, נוצרה רשת שעל כל המשתתפים להתירה.

כדי להתיר את הרשת המשתתפים מתחילים להחזיר את הכדור בסדר הפוך – מהמשתתף האחרון אל הראשון.

הפעם כל משתתף אומר משהו טוב למשתתף שהוא מוסר לו את הכדור.

האחרון שמקבל את כדור הצמר אומר משהו טוב על כל המשתתפים כולם.

אפשרות נוספת היא, שהמשתתף האחרון שמקבל את כדור הצמר, מוסר חזרה למשתתף הראשון, אשר קושר את קצה החוט שנשאר בידו לקצה החוט שקיבל עתה.

"דווקא בחברה המערבית כיום, שמאדירה את האגו ואת היחיד ומביאה להרגשת בדידות וניכור גוברת, בכוחם של משחקים להחזיר לנו את הרגשת היחד ואת ההבנה שיחד אפשר להצליח במה שאי אפשר להצליח בו לבד".

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך