?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

משחקי גיבוש

משחק חיבור: ה-"אההה" הארוך ביותר

1

קהל היעד: קבוצה עד 7 משתתפים.

מטרת המשחק: חיבור, תיאום וגיבוש

מהלך המשחק: המשתתפים נעמדים במעגל. על המשתתפים להצליח ליצור יחד את צעקת ה-"אההה" הארוכה ביותר.

 המשתתף הראשון מתחיל לצעוק את ה-"אההה" הארוך שביכולתו, עד שכמעט ונגמר לו האוויר.

המשתתף הבא אחריו ממשיך את צעקתו של המשתתף הראשון, רגע לפני שנגמר למשתתף הראשון האוויר.

כך ממשיכים הלאה לפי הסדר ומנסים לצעוק את ה-"אההה" הארוך ביותר.

יש למדוד זמן ולנסות לשפר את משך הביצוע בכל פעם.

אסור לשני משתתפים לצעוק יחד. ברגע שהמשתתף הבא מתחיל לצעוק, על המשתתף הקודם להפסיק מיד.

אם הצעקה נקטעה, מתחילים מחדש.

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך