?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

מסמך עקרונות "תנועת הערבות לאיחוד העם"

מסמך עקרונות

רקע עולם בעין הסערהישראל לאןחינוךעקרונות יסוד בחינוך לחיים בערבות הדדיתהגדרת יעדים ארוכי טווחחברה שינוי השיח התקשורתיהשתלמויות במקומות העבודהתוכנית הכשרה כפתרון לבעיות חוסר תעסוקהתוכנית חינוכית לשיקום אסירים כלכלה עקרונות כלכליים-חברתיים ברוח הערבות ההדדיתביטחון ישראל והשאיפה לשלום קידום מעמד האישה זכויות האזרחהגנת הסביבה רקע"תנועת הערבות לאיחוד העם" הוקמה מתוך מטרה להוביל תהליך הבראה יסודי של החברה הישראלית.אנו ...

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך