?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

מאמרים וטורים

השפעת האישה

מה הקשר בין יום האישה לאסתר המלכה?

Maagal Nashim 450 270 

בתמונה: נשים באירוע מעגלי שיח לאיחוד העם

אסתר המלכה מופיעה במלוא עוצמתה דווקא בזמן שעם ישראל שרוי במשבר ופירוד עמוק, כפי שמזהה המן כבר בתחילת המגילה "ישנו עם-אחד מפוזר ומפורד בין העמים, בכל מדינות מלכותך... אם על המלך טוב, ייכתב לאבדם".

היא מבינה היטב את מה שקורה, אולי אף יותר מהגברים שבסיפור, ובחכמתה הפנימית מסובבת את העלילה, מתווכת בין מרדכי למלך ומצילה את עם ישראל שנמצא בסכנת השמדה על ידי דרישתה לחיבור "לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן".

כמו אז גם היום, העם שלנו קרוע ושבור לרסיסים, חוגג את השנאה מבית כשמחוץ האנטישמיות גוברת בכל יום. דווקא בזמנים אלה, שאנחנו הולכים ומתרחקים מהרגשת המשפחה שהופכת אותנו לעם, נכנס כוח האישה לפעולה בדיוק כמו בימי אסתר.

האישה מתוקף טבעה חשה את הדאגה לעתיד העולם ולעתיד קרוביה יותר מהגבר, היא מרגישה אינסטנקטיבית את השבר האנושי שחותך אותנו זה מזה, וכואבת את המשבר.

לכן חכמתה הטבעית יחד עם תחושת הבטן שלה, צריכות להיות מכוונות לא רק למען עצמה, אלא למען הכלל כולו. מן הראוי שהכוחות הנשיים יהיו מתועלים למען תיקון וסידור הקשרים בין בני האדם, ואיחוד העם מעל כל ההבדלים. רק כך נוכל להבטיח לעצמנו אושר אמיתי ועתיד בטוח לנו ולילדינו.

קישור לפוסט בפייסבוק

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך