?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

עקרונות

עקרונות העולם הגלובלי בראי המדע

עקרונות העולם הגלובלי בראי המדע

המשבר הגלובלי מציף את העובדה שעלינו לרכוש תובנות וכלים מתאימים לחיים החדשים. אנו משערים שאם נלמד את משמעותה הנרחבת של הגלובליזציה והשלכותיה, אזי נפנים תובנות שיובילו להתנהגות ודרכי פעולה, מהם נפיק את התועלת המרבית. במדור זה נציג מחקרים מדיסציפלינות שונות בנושא, דעות של מדענים המנתחים את הגורמים למשבר העולמי ...

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך