?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

מאמרים וטורים

רשמים מן הרחם

מחקרים אחרונים מאירים עד כמה מושפעת התפתחות העובר מהסביבה החוץ-רחמית שבה הוא נתון. נראה כי אותה המגמה ממשיכה גם בשלבי התפתחות מתקדמים יותר בחיינו, ומעניין יהיה לבדוק את השפעת חופש הבחירה שלנו בעיצוב אותה סביבה

  • מאת: נירית ליבסמן, עובדת סוציאלית ומתנדבת ב"תנועת הערבות".

 shutterstock 95059267

 במסגרת לימודיי הגבוהים באוניברסיטה ובכל שיעורי הפסיכולוגיה הרבים בהם השתתפתי, מעולם לא עסקנו בחשיבות הרבה כל כך של הקשר שבין העובר המתפתח לאמו, אלא מרבית לימודינו סבבו סביב הקשר שמתפתח ביניהם מרגע לידתו.

חשיבות הבנת הקשר בין האם לתינוקה בעודו ברחם הינה מגמה חדשה יחסית אשר החלה לתפוס תאוצה בשנים האחרונות בתחומי מחקר שונים.

מחקרים אחרונים מרחיבים את הידיעה לגבי קשת ההשפעות שהעובר חשוף אליהן ולא רק מכיוונה של האם. התגלה כי עוברים הגיבו בבכי לצללים מסויימים ומסתבר שיש להם חיי רגש כבר בתקופת ההריון, במהלכו הם חווים גירויים מסוגים שונים. המסקנה של כל המחקרים הללו היא שהעובר ברחם מושפע מהמתרחש מחוצה לו, עד כדי כך שאפילו חשיפתו לאור במהלך ההריון משפיעה על התפתחותו התקינה.

מהאמור אנו למדים על נפלאותיו של הטבע, על כוחותיו ועל השפעותיו עוד בשלב העוברי. זוהי עדות נאמנה נוספת להשפעתה של הסביבה החיצונית על הפרטים שחיים בתוכה.

למעשה באופן דומה, גם הסביבה החברתית עוטפת אותנו ומשפיעה עלינו, כמו על העובר ברחם וישנה חשיבות מרובה לערכים שהיא מקנה לנו הן באופן מודע והן באופן הסמוי מן העין.

באופן שונה מהעובר, לנו יש יכולת לבחור את הסביבה שתשפיע עלינו ועל צאצאינו. על כן עלינו כחברה לחשוב ביחד כיצד נגדיר איזו סביבה אנו רוצים שתפתח את כולנו.

מה דעתכם? אם נקדיש לכך את מלוא תשומת הלב, ונביט על החיים בצורה נכונה ובריאה, אין לי ספק שהדבר יביא לשינוי המגמה הקיימת לטובה. 

תגיות: סביבה, חברה, השפעת הסביבה, התפתחות עוברית

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך