?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

כל הארץ מעגלים

נפגשים. מדברים. מבינים. מרגישים. מתחברים. העם שלנו צריך חיבור מלב אל לב, העם שלנו צריך חום, ביטחון ואהבת אדם. אנחנו עושים את זה ערב ערב במעגלי שיח ברחבי הארץ, ומקווים לפגוש גם אתכם שם. למה? כי רק באחדות בינינו - יש חיים