?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

תרבות:

... בשנים האחרונות. הרעיון שעומד מאחוריהן הוא עתיק יומין מאת: רן ד. קופילר     מחקר חדש של החברה הצרפתית מדיה-מטרי, עוזר להבין עד כמה רווחת בנוף התרבותי שלנו תופעת תכניות הריאלטי, ועד ...
בשכבר הימים התקיימה בארץ ישראל תרבות, שאני מכנה אותה "תרבות המעגל". הכוונה לקשר עם השווים והשותפים. לא "שיעור פרונטאלי", לא נואם מבריק מול המון מוקסם ונלהב ומריע, "תפוס על חם", לא הפועל ומקבל הפעולה, לא ...