?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

תקן הזהב:

  מן העיתונות: הרפובליקאים שוקלים לאמץ מחדש את "תקן הזהב" בארה"ב. למעלה מ-40 שנים אחרי זניחתו, "תקן הזהב" חוזר במפתיע אל מרכז השיח הפוליטי בארה"ב. תקציר האירועים, למי שאינו מכיר עד משבר האנרגיה ...