?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

תספורת:

הדרך לחיסול ניגודי האינטרסים בינינו לבין הבנקים והמשקיעים המוסדיים איננה עוברת ברגולציה, אז איך כן? מאת: גיא יצחקוב, דוקטורנט למנהל עסקים באוניברסיטה העברית, חבר הצוות הכלכלי ב"תנועת הערבות"   ...