?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

תלות:

    כשאני לוקח האם זה בהכרח ממישהו? האם פעולה שלי בהכרח משפיעה על האחר? אנימציה שנונה המתארת את שברירותו של האיזון   VigrrTVw5jg|450|270    קטגוריה: תלות הדדית   ...
 מתברר שבחלקו הקדמי של מוחנו ישנם נוירוני מראה שמאפשרים לנו להרגיש את האחרים. נוירונים שמאמצים את נקודת המבט של האחר. בהרצאתו המרתקת בטד, מדען המוח ראמאצ'אנדרן,מרחיב על המשמעות החברתית של גילויים ...
... ממשלת ישראל ל-5 שנים, זינקו בשבוע שעבר בכ-22%. הערכות: העלייה החדה נבעה מהחששות בעולם לתקיפה ישראלית באיראן. ראש מחלקת שווקים פיננסיים בבנק ירושלים: "ככל שתרבה הפטפטת על תקיפה, השקל ייחלש". התלות בין ...
... הזו במערכת היחסים בינינו. המדע רק מתחיל לחקור את המערכת, את צורות הקשר ואת התלות הכללית. המגבלה העיקרית שלנו היא שהחוקרים הם בני אנוש כמונו ולעת עתה אנחנו לא מנהלים מערכת הרמונית בינינו. אנחנו יכולים ...
... עצמית לדאגה גלובלית - משפיע בצורה חיובית על המערכת כולה ומבטיח את קיומה. זהו חוק התלות ההדדית.   CzGycYqotWM|450|270  ...
כבר מזמן המדענים גילו שהעולם עגול, אך לפעמים נראה שלא ייחסנו לכך חשיבות רבה. צפו כיצד אלפי מחקרים תומצתו לדקת אנימציה שנונה המציגה את הגלובליזציה:   M62OrNt2uCQ|450|270
... זה לזה, אבל זה לא נכון. כולנו שייכים למערכת שבה כל הדומם, הצומח והחי מקושרים. אם היינו מבינים יותר את רמת התלות ההדדית שבינינו, היינו מתחילים להתייחס לכל הגופים שלנו כאל גוף אחד ממש. עד כדי כך אנו תלויים ...