?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

תינוק:

... אני אתן דוגמה. מקרה שקרה, כך היה... גלשתי לי לתומי ברשת, כשלפתע צדה את עיני פרסומת מרצדת. אל תוך ריבוע לבן גלשה דמות של ארנבון חמוד מפלסטלינה ורודה, כשלפיו מוצץ. איתו נכנס המשפט: "כשלתינוק שלך יש גזים", ...