?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

תוחלת חיים:

... של "עתיד ורוד" היו בסיכון גבוה של נכות ומוות בטרם עת במשך עשר שנים. הפסימיות יכולה לגרום לאנשים להיזהר, לשמור על בריאותם ובטיחותם. אמנם על פי מחקר זה פסימיות מאפשרת תוחלת חיים ארוכה יותר, אך איכותם בשנים ...