?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

תודעה קולקטיבית:

... יש מקרים בהם קשר בין שניים, כמו בין אם ובנה, או לעתים נדירות בין גבר ואישה, הוא כל כך חזק שכבר לא ניתן לדבר על שתי יחידות אלא על תודעה קולקטיבית. הניסיון מלמד שגם המבנה הקטן ביותר, המורכב משניים, מאוד ...