?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

שלום:

השנה חוזרים מהחגים למציאות חדשה. מעניין שדווקא המשבר הכלכלי מכוון אותנו במיוחד למקור הבעיה, ולפתרונה מאת, טל מנדלבאום, מנהלת תוכן מדור חברה בעלת תואר שני פסיכולוגיה חברתית ארגונית, אוניברסיטת ...
הטרור העולמי הוא רק אחד המשברים הגלובליים שאנו מתמודדים איתם.  גם כאן , כפי שאומר הנשיא פרס, הפתרון הוא בהידוק היחסים ובשיתוף פעולה.  אפשר לומר שהטרור הוא סימפטום אחד של המשבר הכללי שאנו ...
כל החיים שלנו מבוססים על תקשורת, על התקשרויות. היא הכרחית לנו בכל רבדי החיים, החל מקיום זוגיות תקינה ועד להשכנת שלום בין לאומי. כאשר התקשורת בינינו לא איכותית הכול תקוע. כיום הגענו למצב אבסורדי: פיתחנו ...
כשצפירת יום השואה מפלחת את האוויר, קשה שלא לחשוב מחשבה אחת... מאת: ניר יצחקי כהרגלי בדפדוף בין ידיעות באתר החדשות כדי להתעדכן, אני מוצא את עצמי קורא שורות אלה: "קצת לפני השעה שבע, אבי התקשר ...
... הגיע למשה, הוא שתק רגע, הביט ישר בעיניים של יוסף ואמר "אם נמשיך לשבת כאן יחד, ונצרף למעגל הזה עוד אנשים, אפילו הכי מנוגדים לתפיסה שלנו, נביא לשלום עולמי". אני לא שמאלני, אני גם לא ימני, והאמת היא שאין ...
... שאם אני ערבי, אני לא בן אדם". ומסתיים במילים: "אם המעגל הזה היום מכיל 7 כסאות, אני אשמח מאוד שזה יכלול 8 מיליון, אם המעגל הזה יתפזר לא רק באילת. זה מה שיביא את השלום. לא הפוליטיקאים. רק המעגל הזה, יקרב ...