?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

שוויון:

סרטון משעשע בו "מדגימים" לנו מהו צדק חברתי, באמצעות עוגת קצפת:   F_T9KvaFvHo|450|270
... מדאיג בחינוך בכלל ובישראל בפרט. "הפינים שמערכת החינוך שלהם מאוד מצליחה דוגלים באמון, באיכות ובשוויון. אם מאמצים את הערך הקפיטליסטי שהערך המוביל בו הוא הכסף, אתה מאבד את האדם, לעומת זאת אם מאמצים את ...
... מעדיפים? שר אוצר צבוע, פוליטיקטי משופשף, שישלם מס שפתיים ויצהיר שהוא בעד הקטנת האי שוויון ושיקום השכבות החלשות, אך בפועל ימשיך לעשות את מה שעשו כאן קודמיו בעשור האחרון, היינו לדאוג בעיקר לעשירון העליון ...
על ישראל לאמץ את היוזמה האירופאית ולהילחם בהתיישנות המתוכננת של מוצרי המזון מאת: צוות כלכלי       אשתי ואני זה שמיים וארץ, מהרבה בחינות ואחת הדוגמאות הבולטות להבדלים בינינו ...
... מצאו וכתבו שלעשירים כדאי לצמצם את אי השוויון, כי אי שוויון גבוה מדיי פוגע ביציבות החברתית, מצמצם את היכולת של הצרכנים להמשיך ולצרוך וגם את ההשקעה שלהם בשווקים הפיננסיים. ומי נפגע מהקטנת הצריכה שמובילה ...
בית הנבחרים אישר תיקון לחוק החקלאות שמבטל את תלושי המזון לחקלאים חלשים אך מגדיל את הסובסידיות לחקלאים העשירים ביותר, המסתכמות ב-4-5 מיליארד דולר בשנה. אפילו הרפובליקאים זועמים: "הממשל הפדרלי מעדיף כיום ...