?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

רשויות המקומיות:

כולם נושמים לרווחה שנדחתה השביתה ברשויות המקומיות, נכון? אתם שמחים? לו ידעתם באיזה מחיר חברתי כבד קנה שר האוצר את השקט התעשייתי בזירה המוניציפלית, הייתם בוכים, כמונו מאת: צוות כלכלי   בין ...