?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

רפואה:

ד"ר ברוס ליפטון, ביולוג תאי, מסביר בדקה מרתקת, שההפעלה של הפוטנציאל הגנטי מושפעת מדפוסי חשיבה חברתיים. מדבריו: "אם נשנה את התפיסה שלנו, נשנה את הפעילות הגנטית שלנו". הוא נותן את מחלת הסרטן כדוגמה ...
... מושחתים רוב הפטנטים לשימוש בחומרים כימיים למטרות רפואיות נמצאים בידי מספר מועט של תאגידי ענק שהינן תאגידי תרופות בין-לאומיים. המומחים שלהם משמשים כיועצים של רשויות פוליטיות ומדיניות בענייני רפואה ובריאות, ...
ד"ר אורי מאיר-צ'יזיק, היסטוריון של התזונה והרפואה, על תעשיית המזון המעובד ותעשיית התרופות אשר משפיעות מאוד על חינוך ילדינו בכל נושא התזונה. קטע מריאיון לתוכנית "אפקט הפרפר"   btL-vxtK3TE|450|270 ...
... גומאות מרחקים בין כותלי היכל הרפואה, שמרגיש לנו כמו מגדל קודר ומנוכר, הולכות ושבות דרך אינסוף חדרים ומסדרונות. נראה שלכל איבר וגיד בגוף הקימו מחלקה (שתמיד נמצאת בבנייה והרחבה). כל דלת שאנו חולפות על ...