?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

רמת חיים:

ישראל מוציאה מעט מאוד על רווחה - ביחס לעברה וביחס לשאר המדינות המפותחות מאת: גיא יצחקוב דוקטוראנט למנהל עסקים האוניברסיטה העברית, חבר הצוות הכלכלי בתנועת הערבות. הפערים הכלכליים והחברתיים בישראל ...