?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

רווח:

ישראל מוציאה מעט מאוד על רווחה - ביחס לעברה וביחס לשאר המדינות המפותחות מאת: גיא יצחקוב דוקטוראנט למנהל עסקים האוניברסיטה העברית, חבר הצוות הכלכלי בתנועת הערבות. הפערים הכלכליים והחברתיים בישראל ...
דניאל פינק, מומחה להתנהגות ומוטיבציה ויועץ פוליטי, מסכם בסרטון האנימציה המרתק אמת מפליאה, או לא מפתיעה, על מה מריץ אותנו.    בעולם שבו התרגלנו להאמין שהכסף הוא תמריץ התמריצים מתברר שהכוח ...
מאזם גאנם, ראש עיריית סכנין, אינו כלכלן - אבל יודע להסביר בפשטות עיקרון מהותי בשינוי הדרוש בכלכלה, כולנו קשורים זה לזה במערכת אחת הדוקה ולכן כאשר לחלק מהחברה אין מה לאכול, גם השבעים יושפעו מכך ויצטרכו ...