?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

רווחה:

ישראל מוציאה מעט מאוד על רווחה - ביחס לעברה וביחס לשאר המדינות המפותחות מאת: גיא יצחקוב דוקטוראנט למנהל עסקים האוניברסיטה העברית, חבר הצוות הכלכלי בתנועת הערבות. הפערים הכלכליים והחברתיים בישראל ...
מאזם גאנם, ראש עיריית סכנין, אינו כלכלן - אבל יודע להסביר בפשטות עיקרון מהותי בשינוי הדרוש בכלכלה, כולנו קשורים זה לזה במערכת אחת הדוקה ולכן כאשר לחלק מהחברה אין מה לאכול, גם השבעים יושפעו מכך ויצטרכו ...