?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

רגולציה:

... לטיוב נתונים, רגולציה, גופים מנהלים רציניים ובנקים מודרניים - הכל כאן. הבעיה היא ביחסים בינינו. זו הסיבה ששום דבר לא עובד לטובתנו. אם נתקשר בערבות הדדית בינינו, נגלה שהיא המרכיב החסר שיהפוך אותנו מגל ...
מי שחושב שרגולציה תבריא את החברה והכלכלה, חי בללה לנד מאת: הצוות הכלכלי   מן העיתונות: "למה הרגולטורים משרתים את המפוקחים? ידן של קבוצות אינטרס כמעט תמיד על העליונה." פנטזיית הרגולציה למי ...