?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

קרן לאומית:

... כשמירב ארלוזורוב כותבת שצריך "להגן על כספי הקרן עד כמה שאפשר", צריך לשאול את השאלה להגן מפני מי? והתשובה היא שהאיום המרכזי על אותה קרן לאומית אדירה ועל הכלכלה הישראלית כולה הוא אנחנו והקשרים הנוכחיים והבעיתיים ...