?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

פרסומת:

... שני, ברור שהפרסומות מעוררות בי את הצורך לדברים שאין לי בהם צורך של ממש. עכשיו אני חכמה, אבל אם תשאלו אותי שניה אחרי הפרסומת, אני אוכל לנמק ולהסביר בפרטי פרטים מדוע אני חייבת, אבל ממש חייבת, את זה ואת זה, ...
"לא מובן לי,לאן אנחנו רוצים להביא את עצמינו? למצב שנראה את הבנות שלנו מרעיבות את עצמן? את הבנים שלנו הופכים להיות מנופחי שרירים מכל מיני אבקות מוזרות? ואת עצמינו נשים ואימהות לאחר לידה שממהרות להיכנס למשטר ...