?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

פערים חברתיים:

  לפני כשבועיים שודרה כתבה שתיעדה איך – בניגוד להנחיות משרד החינוך – לא זוכים תלמידים ממשפחות מעוטות יכולת לארוחה חמה, משום שהוריהם אינם משלמים בעבורה, לעיתים מבושה. בעקבות התחקיר חודדו הנהלים, ...
בימינו הדרך לחיות בחברה מאושרת וטובה הרבה יותר קצרה ממה שנדמה לנו     אנו חיים בעולם בו ההמצאות של מעטים הן נחלת רבים (כולנו טסים במטוסים, משתמשים בתוכנה וכו'). בזכות זאת כולנו שותפים לקדמה. ...
במקום להוסיף יעד מדד ג'יני לתקציב, כדאי לקדם ערכים של ערבות הדדית בינינו   הכל מתחיל במלחמה באדישות ההצעה הלא מקורית של איציק שמולי להוסיף יעד מדד ג'יני לתקציב, כדי להקטין את אי השוויון, היא ...
כלכלנים בכירים מתעניינים באחרונה בנתונים שהיו בעבר בשולי השיח הכלכלי מאת: הצוות הכלכלי   בהדרגה מבינים שאם לא נפעל לכיוון צמצום פערים כלכליים וחברתיים, אז כל השיטה הכלכלית הנוכחית מצויה ...
עשירים? אי השוויון רע לכם מאת: הצוות הכלכלי   המפוטרים - מחטיבת מחסני המכירות של הרשת, Sam's Club; החברה מנסה להתייעל על רקע המלחמה על כיסם של לקוחות בעלי אמצעים מוגבלים שעוברים לחנויות ...