?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

פוליטיקה:

לקראת הבחירות הקרובות, טל מנדלבאום מהרהרת במצב הפוליטיקה הנוכחית ובעקרונות המיושנים שמנהלים אותה מאת: טל מנדלבאום לפני הרבה שנים, הרבה לפני שהוקמה תנועת הערבות, הייתי בתקופה של לימודים והתנסות. ...