?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

עזרה הדדית:

האם המחויבויות של הילדים בעבודות הבית צריכה לקבל תגמול כספי?   מתוך המסע "משפחה בדרך"    צפו גם ב- אהבה לא קונים (אבל את השאר כן)
חייל לחוץ ובחור חרדי שמאחר לקבלת השבת, מגלים בטרמפיאדה איך אפשר להגיע מהר יותר הביתה..
... לעניים, על ניקור עיניים ובעיקר על אמון. דווקא במצב שבו העתיד החברתי שלנו כל כך עמום ונסתר זהו הזמן לחזור למקורות שלנו ולהיזכר שביסודנו אנו עם הדוגל באהבת אחים ועזרה הדדית. לאורך השנים ערכים זרים של תחרות ...