?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

עוני:

... בצורה שתביא לשיתוף פעולה פורה בין מערכות אלו לכדי יצירת מנגנון המבוסס כולו על ערכי הדאגה ההדדית, שאם לא כן, נביא עלינו כליה והרס, וזאת רק בשל העובדה כי כולנו קשורים האחד לשני. העלייה בנתוני העוני ...
  לפני כשבועיים שודרה כתבה שתיעדה איך – בניגוד להנחיות משרד החינוך – לא זוכים תלמידים ממשפחות מעוטות יכולת לארוחה חמה, משום שהוריהם אינם משלמים בעבורה, לעיתים מבושה. בעקבות התחקיר חודדו הנהלים, ...
...  אבל זו לא אשמת הממשלה אלא אשמתנו. כולנו. אתה, את, אני - אנחנו. הממשלה היא בבואה של החברה הישראלית. לא איכפת לנו אחד מהשני וכל אחד חושב שיצליח במלחמת ההישרדות הפרטית שלו. אבל בישראל מסלול הצניחה לעוני ...
תחזית שחורה שמתפרסמת הערב מתריעה מפני ההשלכות הקשות של הגזירות הכלכליות שבפתח. על פי הדו"ח, הגזירות ידחקו כ-20 אלף משפחות ו-44 אלף ילדים מתחת לקו העוני מאת: מיה גרניברג                                                                                                                        ...
הפערים בשיעור העוני בין קבוצות אתניות בארה"ב הצטמצמו מאז שנות ה-70; 63% מהלבנים רואים את מצבם הכלכלי כ"עגום" מאת: הצוות הכלכלי                   ...