?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

עולם גלובלי:

אם נפתור את אחת מבעיות היסוד של האינטראקציה האנושית - תמונת העולם תשתנה בוודאות. ראיון עם סרגיי פרסלגין - פיזיקאי, סוציולוג, היסטוריון צבאי, חוקר והמנהל המדעי של הפרויקט כור הידע     רבים ...
על רשת הקשר בינינו - איך התחילה ואיך עתידה להסתיים. כן, על רגל אחת... מאת: דודי אהרוני   כולנו קשורים ברשת אינטגרלית, גלובלית, כללית, טוטאלית – לא חשוב איך תקראו לרשת, אבל בשורה התחתונה ...
... נותנים למהנדס עם מפתח שבדי גדול וגס לנסות ולתקן עבורכם באמצעותו את הסמארט-פון המודרני והמשוכלל שלכם? עולם גלובלי-אינטגרלי דורש כלכלה חדשה מה הסיכוי שהנגיד הבא לא יהיה העתקה, רוב הסיכויים אפילו פחות ...