?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

עולם גלובאלי:

מחפשים פתרון? אכן אנו נמצאים בתקופה לא קלה ומלאה בשאלות קיומיות. הקליפ מראה בחידוד, שאין בעיה שאינה קשורה לבעיה נוספת, באופן גלובאלי. כל התקלות שצפות - קשורות זו לזו .הפתרון נמצא במכנה המשותף... ...
כשאנחנו יוצאים לטיול אנחנו אף לא יודעים במי נפגוש, ואיך המפגש הזה ישנה את חיינו מאת: ניר יצחקי   לפעמים יש בי רצון לנקות את הראש מכל מיני מחשבות טורדניות... הליכה קלה בפארק תמיד עושה את ...
"שינויי מזג האוויר הביאו אותי לחשוב...", כך מתנגן לו אותו שיר מפורסם, וכך גם מחשבותיי עלינו בעין הסערה והמִדבר – עליך ועליי השטים באותה הסירה ואיך נהפוך אותה לסירת הצלה מאת: נירית ליבסמן, עובדת סוציאלית ...