?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

סולידריות:

  ערבות הדדית איננה רק צו השעה, היא גם תשתלם לכולנו כשהתיישנות מתוכננת הפכה לביטוי נטרלי שמאחוריו מסתתרת העובדה העצובה שמוכרים לנו מוצרים שמיועדים מלכתחילה  להפסיק לעבוד אחרי שלוש שנים, ...
פרופ' אייל וינטר מהאוניברסיטה העברית מסביר את הדואליות שבחברה הישראלית. מצד אחד אנו חווים רגש קולקטיבי חזק של סולידריות בזמני משבר ומלחמה, ומצד שני אינדיבידואליזם חסר מעצורים בזמני שגרה. למה זה קורה ...
"העם ידע דבר אחד: סולידריות!", כך מתאר הבמאי דוד גברו, את המתנה שלא החכמנו לקבל בזמן, ממורשת יהודי אתיופיה. בואו נקשיב לו ולהם, אולי עדיין לא מאוחר מדי:   wwlbY2xTvO0|450|270   לצפייה ...
... יציבות ושגשוג. שיתוף פעולה ותחרות באופן טבעי משלימים ומאזנים זה את זה על ידי כך שמחלחלים לכל רמות הארגון של החומר החי. יחד עם המאבק לקיום, מתגלה גם הסולידריות, בתוך מין אחד ובין המינים. וזה לא תמיד ...
... הפיתרון קשור לחינוך, לחיי התרבות, ללכידות החברתית. ברגע שהחוסן החברתי נחלש, הסולידריות נחלשת, הקשר לקהילה נחלש, חוזרים השיקולים היומיומיים יותר, האם אני רוצה לחיות כאן, או במקום אחר?"   7HRMEAH9o5I|450|270 ...
בכתבתו בדה מרקר טוען סמי פרץ כי במצבינו המסוכן, הרבה לפני הדיון על הקצאת משאבים, חשובים ככל שיהיו, צריך להתקיים כאן דיון על ערכים: על סולידריות חברתית, על שוויון הזדמנויות, על צמצום פערים בין עשירים ...