?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

נתינה:

  האדם הקדמון הבין שרק בשיתוף פעולה הוא יכול לצוד, ומשם התפתח איזה שהוא מימד של רצון לנתינה. כך מתאר פרופ' אייל וינטר בקטע מראיון בתוכנית "אפקט הפרפר":   9yLeoVUMf8A|450|270   ...
פרופ' אייל וינטר, ראש המחלקה לחקר הרציונליות באוניברסיטה העברית, מביא הוכחה חותכת שנתינה היא משהו אבולוציוני. על ההורמון שגורם לכולנו להתאהב..    ...
בהתחלה נוצר עולם יפה וטוב ואז הוא התהפך לדרמה אינסופית של שליטה וכבוד. רצינו להציע לכם להפוך את העולם, הפעם בטוב: לקבל, לתת, לסלוח, לחיות, לאהוב - מכאן ועד אינסוף    
אהבה היא נתינה, הנאה מכך שאני גורם ביחס שלי הנאה לזולת. באיזה תנאי הוא יוכל ליהנות ממני? רק אם הוא אוהב אותי. כאשר אתייחס אליו באהבה, הוא ייהנה, וכשניצתת בינינו כזאת אהבה היא ממלאת את שנינו, ומקיפה ...
... המילה "משבר" פירושה גם לידה. המשבר הנוכחי הוא הזדמנות מיוחדת לחולל שינוי מהותי בחיינו. אנחנו יכולים לבסס את החיים שלנו על ערכים אחרים, פנימיים ונעלים יותר – ערכים של נתינה והשקעה בחברה עצמה. כך תיבנה ...