?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

נמלים:

בסרטון המרשים שלפנינו הטבע נותן לנו דוגמה דרך הנמלים, כיצד לבנות ביחד גשר למופת.   _5Eokd5TC5A|450|270  ...
אתמול ישבתי עם עדינה השכנה על הספסל בחוץ. היא סיפרה לי שהיא בצרות מאת: נגה זמיר העניין הוא שיש לה מלא-מלא נמלים בבית. וכל פעם שהיא נאנחת בייאוש טוטאלי מעל השיירות נמלים שחוצות לה את המטבח מתחת ...