?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

נישואין:

פעם למדנו אנגלית עם השיר "כל מה שאתה יכול לעשות, אני יכולה טוב יותר", הנוסחה הזו לא עובדת טוב בנישואין. כדי להדביק שניים, צריך אהבה, ואהבה נבנית על ויתור. עכשיו שבגרנו, האם אפשר גם אחרת?   r7xG2CiX5Wk|450|270 ...
... להם לעבור את הרגעים הקשים, אחרי שנה, אחרי הילד הראשון, ברגעי השממון, אולי גם אחר בגידה? האם היא בוגדת בי? תארו לכם שהנישואין הם לא סתם טקס, אלא עוד טבעת באותה שרשרת בת אלפי שנים, וכל חתונה היא מעין ...