?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

משפט:

... מלכתחילה, כדי להרוויח יותר, על גבם של אזרחים קשי יום, שהם הצרכנים העיקריים של מוצרי הלחם הבסיסי. לכאורה צריכים להיות מרוצים מכך שהאכיפה עובדת. הנה באה הרשות להגבלים עסקיים והמערכת המשפטית וחושפת עבירות ...