?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

משה הס:

... היה קיים אלמלא הכירו בו היהודים בתור כזה. את דבריו של שביד מחזק משה הס, הוגה דעות וממבשרי הציונות, אשר טוען כי עקרון הסולידריות היהודית הוא זה שליווה את העם בתפוצותיו יתרה מזאת, הס סבור שכל הרעיונות ...