?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

מערכת אינטגרלית:

תורת הקוונטים קוראת לשינוי תודעתי כלפי המציאות, שינוי שהנחיצות שלו הולכת ומתעצמת, בסופו של דבר כל שינוי לא יוכל להתבצע בהכרה פרטית אלא בהכרה כוללת שתצמח מחשיבה מעגלית משותפת מאת: לאה מנדלר, דוקטורנטית ...
יכול להיות שגם אתם הייתם בין ההורים ששבתו נוכח הצפיפות בכיתות. אמנם הנושא כבר ירד מהפרק, אבל הבעיה האמיתית עדיין קיימת והיא ממש לא הצפיפות מחאת ההורים הציפה אל פני השטח עניין עמוק הרבה יותר ממספר ...