?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

מערכות החיים:

... באירופה, בארה"ב וכמובן שזה יגיע גם אלינו. כל מערכות החיים, גם הכלכלה והפיננסים, מושתתות על היחסים בינינו. רבים אומנם מבינים ומסכימים שייצר ההרס העצמי של השיטה הכלכלית הנוכחית שקרסה, וחוסר היכולת שלנו, ...