?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

ממשלה:

... בהכרח לאלימות ולהסלמה במאבק סקרים מראים כי 74% מאזרחי ישראל מדווחים כי לא חל שיפור במצבם הכלכלי בעקבות המחאה וגם האתר הרשמי למעקב אחר יישום המלצות וועדת טרכטנברג מעניק, ציון בלתי מספיק לממשלה, שיישמה ...
מן העיתונות: כאן גרים בכיף - משרד ראש הממשלה משיק קמפיין חדש שמסביר שיוקר המחיה דווקא ירד הרשת געשה השבוע סביב קמפיין שהעלה משרד ראש הממשלה, שזכה לכינוי "המשפחה המאושרת". הגולשים הגועשים תהו מי יהיה ...
שאלת השאלות היא מה תעשה הממשלה עם ההכנסות הנוספות ממשאבי הטבע הלאומיים מאת: עו"ד דנה סרבי קובלסקי, LLM במשפט פיננסי, חברת הצוות הכלכלי ב"תנועת הערבות" הכרחי למצוא "איפה הכסף" יוזמה מצויינת. ...
הממשלה החליטה להפחית 10% משכר הח"כים - שאישרו הפחתה של 1% בלבד מאת: גיא יצחקוב, חבר הצוות הכלכלי של תנועת הערבות       איני יודע כמה אזרחים באמת חשבו שהצעת הממשלה להפחתת כעשירית ...