?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

מחשבים:

"אני מסתכלת על ילדיי הבוהים במסך המחשב בהבעה אטומה קבועה, ידם הימנית שזזה לעיתים, שולטת בעכבר המלאכותי המחובר למחשב, היא הדבר היחידי שמעיד כי הם בחיים. כל השאר משעמם!!! איך זה קרה? ומתי?" מאת: כנרת ...