?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

מחאה חברתית:

כאשר לא יודעים מהי הבעיה האמיתית, כל הפתרונות נראים כאילו נלקחו מחלם. הכול הוא תוצאה של היחסים בינינו, לכן הכול תלוי בכל אחד מאיתנו    
... והעשירות בישראל. כך או כך, עם ישראל קם היום חבוט, מודאג, מתוסכל וממורמר. מחאה חברתית דור 2.0 איננה האופציה המועדפת השאלה היא לאן התחושות הקשות האלה ייקחו אותנו: האופציה הראשונה היא להשלמה עם המצב ...