?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

מזון:

תת תזונה ורעב יכולים להסתיים רק במידה שמזון שאינו בשימוש יחולק באופן הולם, על כך מדברים מומחים במאמר החקלאות במאה ה-21. יחד עם זאת נתוני הרעב שמפורסמים בארץ ובעולם מדאיגים ומראים בעליל שחלוקת המזון, ...
על ישראל לאמץ את היוזמה האירופאית ולהילחם בהתיישנות המתוכננת של מוצרי המזון מאת: צוות כלכלי       אשתי ואני זה שמיים וארץ, מהרבה בחינות ואחת הדוגמאות הבולטות להבדלים בינינו ...