?value=0&label=EDBeCP3rxAMQt5ey-gM&guid=ON&script=0

כנסת:

עורך: רן ד. קופילר אל הכנסת החדשה שלאחר הבחירות ייכנסו חברי כנסת חדשים רבים שנדמה שמביאים איתם רוח חדשה, לא עסקנית, שחותרת למלא את תפקידם כמיופי כוחו של הציבור ומשרתיו. המסר אותו שידר הבוחר ...
... משכר הח"כים הייתה יותר מספין תקשורתי מתוחכם עם סוף ידוע מראש, המיועד לזכותם בנקודות אהדה מהציבור. שכן, חברי הכנסת הם הסמכות הסופית לקביעת שכרם. במילים פשוטות, הם מחליטים כמה הם מרוויחים. בנוסף לקביעת שכרם ...